Najděte svůj TOP vinařský cíl. Náš online bedekr nabízí 234 vinařských cílů.

Podmínky soutěže

Pravidla soutěže

„TOP vinařský cíl“

 

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže s názvem „TOP vinařský cíl“ (dále jen „Soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na území České republiky.

 

  1. Organizátor soutěže, technický správce, hlavní partneři

Organizátorem soutěže je společnost Vinařský Institut s.r.o., se sídlem Vinařská 471/5a, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 292 39 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67719 (dále jen „Organizátor“). Kontaktní mail pro zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů: info@vinarskyinstitut.cz

Společnost Q2 Interactive s.r.o., se sídlem Bayerova 799/30, 60200 Brno, IČ: 28268628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57567, poskytuje technický servis hlasovacího systému (dále jen „Technický správce“).

Hlavní partneři soutěže:

CORNER TRADE CZ s.r.o., Botanická 606/24, 602 00 Brno, IČ : 29355761 (provozovatele Wineplanet.cz a Wineplanet.sk),

SAVENCIA Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., Vyskočilova 1481/4, Praha 140 00, IČ: 44965117

 

  1. Doba a místo konání Soutěže

Soutěž probíhá v termínu ode dne 1. 6. 2023 0:00 hodin do dne 30. 9. 2023 24:00 hodin na území České republiky (dále jen „Doba konání soutěže“ a „Místo konání soutěže“).

 

  1. Soutěž o nejlepší vinařský cíl ročníku 2023 (TOP vinařský cíl 2023)

Do soutěže jsou zařazena zařízení, která splňují následující podmínku (dále jen „Účastníci soutěže“):

Zařízení je nominováno a popsáno odbornými garanty projektu s názvem „Top vinařský cíl“ na základě jejich osobní dobré zkušenosti a splnění základního kritéria – zážitek pro návštěvníka spojený s vínem. Tým odborných garantů tvoří : Ivo Dvořák, sommelier, Juraj Flamik, expert na vinařskou turistiku, Michal Šetka, šéfredaktor časopisu Wine & Degustation, Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D, expert na vinařskou architekturu, Mgr. Pavel Uretšlégr, manažer vzdělávání Vinařského Institutu, Michael Lapčík, novinář, PhDr. Martin Procházka, sommelier a lektor, Richard Süss, sommelier, Martin Pastyřík, president asociace sommeliérů, PhDr. Martin Procházka, sommelier a lektor, Ing. Petr Gondáš, manažer Národního vinařského centra, Jakub Haas, provozovatel blogu a recenzní stránky Moravský sekt, Anna Hrazdilová, sommelierka. Na nominaci zařízení se musí shodnout minimálně dva odborní garanti. Tým odborných garantů může být kdykoliv po dobu trvání soutěže rozšířen o další odborníky dle uvážení organizátora.

 

O vítězi Soutěže rozhoduje svými hlasy široká veřejnost – návštěvníci a turisté (dále jen „Hlasující“) na základě na základě své dobré osobní zkušenosti nebo na základě nabídky služeb Účastníků soutěže, které je oslovily a kterých by v budoucnu rádi využili.

Účastníci soutěže mají svůj profil vystaven na stránkách Soutěže dostupných z následující internetové adresy (URL): www.topvinarskycil.cz (dále jen „Internetové stránky soutěže“)  

Hlasující z řad laické veřejnosti mohou udělit hlas Účastníkům soutěže pomocí hlasovacího systému na umístěného na Internetových stránkách soutěže.

Jednomu Účastníku soutěže může Hlasující udělit jeden hlas. Svůj hlas může Hlasující udělit neomezenému počtu Účastníků soutěže.

 

Absolutní vítěz Soutěže

Absolutním vítězem Soutěže a držitelem ocenění „vítěz TOP vinařský cíl 2023“ se stává ten Účastník soutěže, který v Době trvání Soutěže obdrží nejvíce soutěžních hlasů od Hlasujících.

Další výherci Soutěže:

druhé místo a ocenění „stříbrný TOP vinařský cíl 2023“, tím se stává ten Účastník soutěže, který v Době trvání soutěže obdrží druhý nejvyšší počet soutěžních hlasů.

třetí místo a ocenění „bronzový TOP vinařský cíl 2023“, tím se stává ten Účastník soutěže, který v Době trvání soutěže obdrží třetí nejvyšší počet soutěžních hlasů.

Cena Národního vinařského centra.

Držitel tohoto ocenění je vybírán ze všech účastníků, kteří mají Certifikaci vinařské turistiky NVC. Držitelem tohoto ocenění je Účastník soutěže s nejvyšším počtem hlasů. Pokud je toto zařízení současně absolutním vítězem nebo získá druhé či třetí místo v Soutěži o nejlepší TOP vinařský cíl 2023, obdrží tuto cenu certifikované zařízení s dalším nejvyšším počtem hlasů za těmito zařízeními.

Pokud se Účastník stane třikrát v předchozích ročnících počínaje rokem 2015 držitelem ocenění Absolutní vítěz nebo Stříbrný nebo Bronzový TOP vinařský cíl nebo získá ocenění Cena Národního vinařského centra, je mu udělen titul „TOP vinařský cíl CHAMPION“.

TOP vinařský cíl CHAMPION roku 2023

Toto ocenění získá Účastník soutěže, který je držitelem ocenění „TOP vinařský cíl CHAMPION“ a který v Době trvání Soutěže obdrží nejvíce soutěžních hlasů od Hlasujících mezi dalšími držiteli tohoto titulu.

Absolutní vítěz, Účastníci soutěže na druhém a třetím místě a držitel Ceny Národního vinařského centra a vítěz kategorie TOP vinařský cíl CHAMPION roku 2023, budou informováni Organizátorem soutěže a bude jim předána cena a diplom a manuál k užívání označení vítěze soutěže „TOP vinařský cíl CHAMPION roku 2023“.

 

  1. Soutěž pro hlasující

Hlasujícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.

Z hlasování v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora soutěže a Technického správce, jakož i jim osoby blízké dle ust. § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Hlasujících či jiné osoby, která dopomohla danému Hlasujícímu k získání výhry.

Soutěže se Hlasující zúčastní tím způsobem, že odešle v Době konání soutěže soutěžní hlas některému z Účastníků soutěže, kteří jsou zařazeni do hlasování v Soutěži a mají svůj profil vystaven na Internetových stránkách soutěže.

Soutěžní hlas může Hlasující udělit vyplněním hlasovacího formuláře na Internetových stránkách soutěže a jeho odesláním do hlasovacího systému kliknutím na tlačítko „udělit hlas“.

V hlasovacím formuláři je Hlasující povinen vyplnit svůj e-mail. Tento údaj slouží ke kontaktu Organizátora v případě Výhry a také k ověření platnosti soutěžního hlasu. Hlasující je dále povinen udělit souhlas se zařazením do marketingové akce.

Jednomu Účastníku soutěže může udělit Hlasující za Dobu konání Soutěže maximálně jeden soutěžní hlas. Hlasující však může tento jeden soutěžní hlas udělit libovolnému počtu Účastníků soutěže.

V případě, že by Hlasující udělil více hlasů jednomu ze zařazených Účastníků soutěže, bude ze Soutěže bez náhrady vyloučen. Stejně tak je pro vyloučení ze Soutěže důvodem jakékoli manipulování s přidělováním hlasů, tj. např. opakované hlasování pro shodného Účastníka soutěže z různých e-mailových adres jednoho Hlasujícího. V této souvislosti si Organizátor vyhrazuje právo jakékoli kontroly udělených hlasů, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol hlasů z emailových adres a z telefonních čísel, ve vztahu k jejich odesílatelům.

Organizátor a Technický správce jsou oprávněni v průběhu hlasování kdykoliv ověřovat platnost e-mailové adresy, kterou Hlasující vyplnil do hlasovacího formuláře. Pokud bude e-mailová adresa neplatná, bude tento soutěžní hlas vyřazen ze Soutěže bez nároku na výhru.

Organizátor a Technický správce jsou oprávněni prověřit a vyřadit ze Soutěže bez nároku na výhru Soutěžní hlasy, pokud přijde více než deset Soutěžních hlasů pro jedno vinařství z jedné IP adresy počítače nebo z jednoho ID telefonu. Při jakékoli pochybnosti či nekalém nebo podvodném jednání budou všechny takovéto hlasy bez náhrady vyloučeny.

 

  1. Výhry pro Hlasující

Vína v hodnotě 10.000 Kč od Wineplanet.cz – výherce obdrží vína vybraná Wineplanet.cz

Domácí vinotéka a sýry od Krále sýrů

1 x Sommeliérský kurz Vinařského institutu „Víkendový kurz přímo ve vinařství“ v hodnotě 8.990 Kč – podrobná specifikace na www.vinarskyinstitut.cz

1 x sada vín TOP sommelierský výběr dle výběru výherce – podrobná specifikace na www.topsommelierskyvyber.cz

1 x digitální rádio Hama od Českého rozhlasu Dvojka

1 x Digitální předplatné Hospodářských novin za 1749 Kč/rok,
Předplatné obsahuje:
Neomezený přístup k obsahu Hospodářských novin

  • možnost odemykat obsah pro přátele (10 článků měsíčně)
  • možnost ukládat si články na později
Online archiv Hospodářských novin od roku 1995
Pravidelné speciály v digitální podobě

4 x vstup do Salonu vín ve Valticích a dárkový balíček Salonu vín

4 x Vstupenka na Festival otevřených sklepů

Výherci jednotlivých výher budou určeni ze všech platných soutěžních hlasů doručených do hlasovacího systému během Doby konání soutěže. Soutěžní hlasy jsou seřazeny dle času přijetí do systému a každému doručenému soutěžnímu hlasu v daném soutěžním týdnu je přiřazeno unikátní pořadové číslo.

Výhru v podobě sady vín v hodnotě 10.000,–Kč od Wineplanet.cz získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 6666. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 6666 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 666. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 666 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 66. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému.

Výhru v podobě Domácí vinotéky a sýry od Krále sýrů získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 5555. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 5555 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 555. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 555 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 55. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému.

Výhru v podobě Sommeliérského kurzu Vinařského institutu „Víkendový kurz přímo ve vinařství“ získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 4444. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného Soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 4444 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 444. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 444 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 44. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému.

Výhru v podobě sady vín TOP sommelierský výběr získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 8888. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného Soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 8888 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 888. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného Soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 888 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 88. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému.

Výhru v podobě Digitálního rádia Hama DR15 získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 7777. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného Soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 7777 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 777. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného Soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 777 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 77. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému.

Výhru v podobě Digitálního předplatného Hospodářských novin získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 1111. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného Soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 1111 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 111. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného Soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 111 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 11. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému.

Výhru v podobě vstupu do Salonu vín ve Valticích a dárkový balíček salonu vín získávají Hlasující, jejichž soutěžní hlasy budou v pořadí 3333., 3334., 3335., 3336. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 3333 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získávají Hlasující, jejichž soutěžní hlas byl doručen do hlasovacího systému jako 333., 334., 335., 336. v pořadí počítáno od posledního přijatého platného soutěžního hlasu. Pokud bude přijato méně než 333 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získávají Hlasující, jejichž soutěžní hlas byl doručen do hlasovacího systému jako 33., 34., 35., 36. v pořadí počítáno od posledního přijatého platného soutěžního hlasu.

Výhru v podobě Vstupenek na Festival otevřených sklepů získávají Hlasující, jejichž Soutěžní hlasy budou v pořadí 2222., 2223., 2224., 2225. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného Soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 2222 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získávají Hlasující, jejichž soutěžní hlas byl doručen do hlasovacího systému jako 222., 223., 224., 225. v pořadí počítáno od posledního přijatého platného soutěžního hlasu. Pokud bude přijato méně než 222 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získávají Hlasující, jejichž soutěžní hlas byl doručen do hlasovacího systému jako 22., 23., 24., 25. v pořadí počítáno od posledního přijatého platného soutěžního hlasu.

Výherci budou kontaktováni pověřenou osobou Organizátora, a to na telefonním čísle a e-mailu, které vyplnil do hlasovacího formuláře.

Organizátor je oprávněn ověřit identitu Hlasujícího při předávání výhry.

Výherce je povinen si převzít výhru v místě a v čase domluveném s Organizátorem.

V případě, že se Organizátorovi nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem sjednaných pokynů, či se výherce nepodaří kontaktovat, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá bez náhrady ve prospěch Organizátora.

V případě, že bude více osob uplatňovat své právo na výhru, použije se pro určení oprávněného výherce kritérium, kdo je oprávněným uživatelem telefonního čísla, které bylo vyplněno v hlasovacím formuláři. V případě, že toto rozlišení nebude dostačující, bude výhra předána tomu, kdo Organizátorovi předloží SIM kartu k telefonnímu číslu, které bylo vyplněno v hlasovacím formuláři.

 

  1. Zpracování osobních údajů

Účastí v této Soutěži soutěžící uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace marketingové akce dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Organizátora a Hlavní partnera, kteří jsou správci, a to v rozsahu e-mailové adresy.

Osobní údaje budou užity pro účel vedení této marketingové akce zahrnující zařazení do databáze pro danou marketingovou akci, organizaci a vyhodnocení soutěže, zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou zboží a služeb Organizátora a Hlavních partnerů, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; a provádění interního hodnocení marketingové akce.

Právním titulem zpracování je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, budou osobní údaje zpracovávány pouze po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správců (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

Doba zpracování je doba trvání marketingové akce, tedy neurčitá, tj. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast na akci včetně soutěže.

Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě Organizátora a Hlavního partnera zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené Organizátorem nebo Hlavním partnerem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu info@vinarskyinstitut.cz (Organizátor), resp. info@wineplanet.cz, pavlina.valko@savencia-fd.cz (Hlavní partneři), kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na Organizátora na jeho adrese nebo na e-mailu info@vinarskyinstitut.cz, resp. na Hlavní partnery na jejich adrese nebo na e-mailech info@wineplanet.cz, pavlina.valko@savencia-fd.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k Organizátorovi / Hlavnímu partnerovi námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů, právo být zapomenut a právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

 

  1. Všeobecné podmínky

Organizátor ani Technický správce nenesou odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že některý z poskytovatelů internetového připojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání soutěžních hlasů před koncem Doby konání soutěže dle těchto pravidel, a proto pro Hlasující využívající jeho služeb skončí možnost účasti v Soutěži tímto okamžikem.

Hlasující se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění.

Výhry ani účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži či hlasováním v Soutěži.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, hlasování v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účasti, nemá nárok na výhru.

Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Hlasujícího, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Za takové jednání bude považováno také ovlivňování Hlasujících ze strany Účastníka soutěže příslibem odměny (finanční či materiální) za udělení hlasu, což je v přímém rozporu s pravidly soutěže bodem 3., kdy Hlasující udělují hlas výhradně na základě své dobré zkušenosti s kvalitou poskytovaných služeb nebo na základě nabídky služeb, které je oslovily a kterých by v budoucnu rádi využili. V případě zjištění takového jednání ze strany Účastníka soutěže budou Organizátorem odebrány soutěžní hlasy udělené tomuto Účastníku soutěže a to od data zjištění tohoto nekalého jednání.

Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži či s hlasováním v soutěži. Organizátor dále neručí za doručení e-mailu, kterým bude zasílána informace o výhře.

Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na www.topvinarskycil.cz Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají Účastníci a Hlasující, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Organizátor tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže a Hlasujícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

Úplná pravidla jsou k dispozici na www.topvinarskycil.cz.

V Brně, dne 31. 5. 2023