Odborní garanti

Odoborní garanti projektu nominují zařízení na základě jejich osobní dobré zkušenosti a splnění základního kritéria – zážitek pro návštěvníka spojený s vínem.